Integracja

Strona Chiaroscuro oferuje możliwość integracji przy użyciu pliku XML. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy

mogą łatwo synchronizować dane z innymi aplikacjami i systemami. Proces integracji polega na wczytaniu pliku XML i skonfigurowaniu mapowania danych.

Po zakończeniu importu, Chiaroscuro automatycznie synchronizuje dane, umożliwiając wygodne zarządzanie nimi w ramach platformy.

https://chiaroscuro.com.pl/products.xml