Instrukcja bezpiecznej obsługi

Instrukcja bezpiecznej obsługi

Do bezpieczeństwa podczas użytkowania świec CandleSphere przykłada szczególną uwagę.

Każda świeca zapachowa, nie zależnie od formy czy rodzaju jest opatrzona w krótką instrukcję obrazkową, która w prosty

sposób podpowiada jak dany produkt powinien być używany.

 

 

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci i zwierzęta domowe.


Nie wolno gasić płomienia wodą.


Unikaj wdychania dymu.


Należy używać podstawki do świec.


Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem.


Nie należy pozostawić palącej się świecy bez kontroli.


Nie przenosić zapalonej świecy.


Utrzymać roztopioną powierzchnię parafiny czy wosku czystą od zapałek i innych zabrudzień dla uniknięcia zapalenia.


Nie umieszczać świecy w pobliżu źródła ciepła.


Nie umieszczać świec w przeciągu.


Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.


Należy zostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. 


Palić świece w pozycji pionowej.