Instrukcja bezpiecznej obsługi

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPALANIA ŚWIECY

 

Do bezpieczeństwa podczas użytkowania świec przykłada szczególną uwagę.

Każda świeca zapachowa, nie zależnie od formy czy rodzaju jest opatrzona w krótką instrukcję obrazkową, która w prosty sposób podpowiada jak dany produkt powinien być używany.

 

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci i zwierzęta domowe.

 


Nie wolno gasić płomienia wodą.

 


Unikaj wdychania dymu.

 


Należy używać podstawki do świec.

 


Przyciąć knot na około 0,5 -1 cm przed zapaleniem. 

 


Nie należy pozostawić palącej się świecy bez kontroli.

 


Nie przenosić zapalonej świecy.

 


Utrzymać roztopioną powierzchnię parafiny czy wosku czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia.

 


Nie umieszczać świecy w pobliżu źródła ciepła.

 


Nie umieszczać świec w przeciągu.

 


Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 


Należy zostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. 

 


Palić świece w pozycji pionowej.

 


Każda świeca jest wyposażona w instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki umieszczonej od spodu

 

 

JAK DBAĆ O ŚWIECE ?