Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Właścicielem sklepu internetowego Chiaroscuro działającego pod adresem www.chiaroscuro.com.pl jest 
Ivory Ceramics Sp. zo.o.
Miętowa 51, 10-687 Olsztyn
(zwana dalej IVORY), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495452, posiadająca REGON: 147071836, NIP: 5242766375.
Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu 89 677 21 83 (od pn. do pt. w godz. 9.00 – 16.00), pod adresem poczty elektronicznej  p.gruszczynski@ivory.com.pl.


§1
Zasady działania sklepu internetowego

1. IVORY prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

2. W sprzedaży znajdują się rzeczy dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej IVORY.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§2
Zamawianie towarów

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.chiaroscuro.com.pl. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.

2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.


§3
Zamawianie towarów

1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA". Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, jeżeli jest dostępny w sprzedaży.

4. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

 

6. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "DOSTAWA I PŁATNOŚĆ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności oraz sposoby dostawy. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA".

8. W następnym kroku należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz płatności za zamówienie, a także zaakceptować Regulamin oraz Politykę bezpieczeństwa i przetwarzania danych.

9. W kolejnym kroku należy wybrać sposób zapłaty za towar

10. Należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".

11. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem przelewy24 należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) lub BLIK i następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY". 

12. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (przy czym przez dzień roboczy w niniejszym regulaminie rozumie się każdorazowo każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem przelewy24 rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. 

13. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

14. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.


§5
Ceny

1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.

4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.


§6
Dostępność towarów

1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.

2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


§7
Realizacja niepełnego zamówienia

1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach  (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.


§8
Sposób odbioru i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od jego złożenia.

3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.

4. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.

5. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem przelewy24 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi.

6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firmy kurierskie InPost, TNT

7. IVORY ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.


§9
Forma płatności za zamówienie

1. Przelewy24 – BLIK, Google Pay, Apple Pay, Karta płatnicza, przelew ekspresowy

2. IVORY nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie.

3. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do IVORY na adres: p.gruszczynski@ivory.com.pl


§10
Umowa

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.chiaroscuro.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

2. IVORY zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia lub w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.

3. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych.

4. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do IVORY, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.


 

 


§12
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i IVORY podlegają zwrotowi.

2. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wówczas zostanie zamówiony kurier na koszt IVORY , który bezpłatnie odbierze zwracany towar.

7. Możliwość darmowego odbioru zwracanych produktów dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych na terenie Polski kurierem TNT.

8. W przypadku odesłania towaru samodzielnie przez Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Pieniądze zwrócone zostaną Konsumentowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez niego numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej

10. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Konsumenta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

 


 


§14
Reklamacja

1. IVORY dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, IVORY odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił IVORY o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił IVORY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację poprzez przesłanie wiadomości na adres p.gruszczynski@ivory.com.pl

5. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację poprzez przesłanie wiadomości na adres p.gruszczynski@ivory.com.pl

7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji IVORY wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

a. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

b. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.


§15
Rezygnacja z zamówienia

1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.

2. Klient ma dwie możliwości, aby skorzystać z ww. uprawnienia:

a. należy wysłać maila na adres p.gruszczynski@ivory.com.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

b. kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu 89 677 21 83 (od pn. do pt. w godz. 9.00 – 16.00).


§16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§17
Postanowienia końcowe

1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego www.chiaroscuro.com.pl jest
Ivory Ceramics Sp. z o.o.
Bartąg, ul. Miętowa 51
10-687 Olsztyn

 

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez IVORY wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – IVORY, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

8. Serwis IVORY wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.chiaroscuro.com.pl