Karta charakterystyki

Nasz produkt jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości, karty charakterystyki produktu są udostępniane na życzenie klienta.

Karty charakterystyki zawierają szczegółowe informacje na temat składu produktu, właściwości fizykochemicznych,

bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku narażenia na produkt. Dostarczenie takich informacji jest dla nas bardzo ważne,

ponieważ umożliwia klientom dokładne zrozumienie produktu i jego właściwości.

Wszystkie karty charakterystyki są przygotowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami i standardami bezpieczeństwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszych produktów, zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania karty charakterystyki produktu.

Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia pomocy i zapewnienia pełnej informacji na temat naszych produktów.

 

PRODUCT MANAGER

E-MAIL: P.GRUSZCZYNSKI@IVORY.COM.PL