RODO

 

Szanowni Państwo,

 

               W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) przedstawiamy następującą informację: 

 

              Ivory Ceramics Sp. zo.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego

ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia  usługi na rzecz kontrahenta. Państwa dane posiadamy z bieżących kontaktów handlowych i rejestracji ze strony www.ivory.com.pl

oraz www.kalkulator.ivory.com.pl, spotkań biznesowych i targowych, a także z indywidualnych akcji telemarketingowych i mailingowych.

 

             Administratorem danych osobowych jest: Ivory Ceramics Sp zo.o.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania

jakichkolwiek transakcji handlowych.  Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa i adres firmy oraz numer telefonu.

Dane osobowe posłużą do realizacji świadczonych usług oraz kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń.

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy  usługowej z Nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia

  współpracy z Państwem, a po jej zakończeniu przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.          

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:

               1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

               2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

               3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

               4. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń. Aktualizacje danych należy kierować na adres: p.gruszczynski@ivory.com.pl

 

 

Zespół 

Ivory Ceramics właściciel marki Chiaroscuro

Miętowa 51, 10-687 Olsztyn